نمایندگی شهرستان ها

شعبه مشهد

شعبه مشهد :

آدرس : مشهد جاده شانديز بين ويراني ٨و ١٠ مبل صدف

تلفن تماس : 3-٠٥١٣٤٣٧٢٩٢٢

نمابر : ٠٥١٣٤٣٧٢٦٥١

اینستاگرام  : mobleman.sadaf

 

همراه : ٠٩١٥١١٥١٤٦١