مقالات آموزشی

آموزش رنگ کردن مبل میز و صندلی چوبی توسط خودمان در خانه

 آن دسته از مبلمان خانه ی خود را که نمی خواهید رنگ آمیزی کنید ، جا به جا نمایید و آن دسته از قسمتهایی را که نمی خواهید رنگی شوند با نوارهای مخصوص بپوشانید .

● لکه ها و رنگهای کهنه و برآمده را با پوست کن رنگ از بین ببرید .

ادامه مطلب: آموزش رنگ کردن مبل میز و صندلی چوبی توسط خودمان در خانه