مقالات آموزشی

تاریخچه صندلی ها

صندلی های افزون بر کارایی خود در جایگاه یک محصول، نشانگر های مهمی از سبک وتغییرات تکنولوژی در تاریخ معاصر طراحی به شمار می آیند. این ویژگی تا آنجا ایجاد ارزش می کند که معماران نامی بسیاری در دوره معاصر برای پایداری نام و شیوه طراحی خود به طراحی و آفرینش یک یا چند صندلی نیز پرداخته اند.

صندلی ها تاریخچه طولانی دارند آنقدر که کلمه و مفهوم آن با زبان ادغام شده است. به عنوان مثال در زبان محاوره کلماتی مانند صندلی قدرت، صندلی رییس، صندلی داغ و … را به کار می گیریم. صندلی ها در نمایان کردن هنر و مهارت طراح خود بسیار ساده و صریح و بی پرده هستند و به همان نسبت نیز در رابطه با افراد، بازگو کننده ناخوادگاه هویت، اندیشه، منش و سبک زندگیشان.

به سادگی می توان تاریخ طراحی را در ۱۵۰ سال گذشته از طریق صندلی های تعقیب کرد. در ابتدای داستان کار از کمپانی اتریشی تونت شروع می شود: تبدیل کردن روند ساخت سنتی مبلمان به یک روند صنعتی از طریق از بین بردن ریزه کاری ها و جزییات تزیینی. استفاده از لوله های استیل توسط مارسل بروئر همانند کار ری و چارلز ایمز با پلاستیک اثری یکسان با همان میزان اهمیت را داشت.